Alumni Certified Professional Human Resources Management (CPHRM)

Daftar Alumni

No.

Nama

Asal

Nomor Sertifikat

Pelaksanaan Training

1.

Tri Hardjanti Nugrahaningsih

Semarang

1001

20 - 21 Februari 2021

2.

Indra Agus Priyanto

Semarang

1002

20 - 21 Februari 2021

3.

Purwanto

Semarang

1003

20 - 21 Februari 2021

4.

Panji Pangestu

Semarang

1004

20 - 21 Februari 2021

5.

Ayu Miranti Kusumaningrum

Semarang

1005

20 - 21 Februari 2021

6.

Edy Susanto

Semarang

1006

20 - 21 Februari 2021

7.

Harry Yulianto

Semarang

1007

20 - 21 Februari 2021

8.

Theo Sestu Nugroho

Semarang

1008

20 - 21 Februari 2021

9.

Doni Ardiyanto

Semarang

1009

20 - 21 Februari 2021

10.

Yacobus Untung Pratama

Semarang

1010

20 - 21 Februari 2021

11.

Subari

Semarang

1011

20 - 21 Februari 2021

12.

Bernadeta Irmawati

Semarang

1012

20 - 21 Februari 2021

13.

Danang Ardyo Pradipto

Semarang

1013

20 - 21 Februari 2021

14.

Eka Friemnes Maslakhah Yunianti Susanto

Semarang

1014

20 - 21 Februari 2021

15.

Mochamad Arif

Semarang

1015

20 - 21 Februari 2021

16.

Supriyadi Trisno Saputro

Semarang

1016

20 - 21 Februari 2021

17.

Wempy Anggianto Francis

Semarang

1017

20 - 21 Februari 2021

18.

Budiharjo

Semarang

1018

20 - 21 Februari 2021

19

Indra Prakasiwi

Semarang

1019

20 - 21 Februari 2021

20.

Siti Aminah

Semarang

1020

20 - 21 Februari 2021

21.

Kustiyono

Semarang

1021

20 - 21 Februari 2021

22.

Slamet Gunawan

Semarang

1022

20 - 21 Februari 2021

23.

Aris Sugianto

Semarang

1023

20 - 21 Februari 2021

24.

Al Yermi Patriadi

Semarang

1024

28 - 29 Agustus 2021

25.

Puji Astuti

Semarang

1025

28 - 29 Agustus 2021

26.

Metry Widya Pangestika

Semarang

1026

28 - 29 Agustus 2021

27.

Sesilia Chandra Dewi Kristiana

Semarang

1027

28 - 29 Agustus 2021

28.

Andre Florens Daniel

Semarang

1028

28 - 29 Agustus 2021

29.

Andi Purwoyuwono

Semarang

1029

28 - 29 Agustus 2021

30.

Ulfatun Yasiroh

Semarang

1030

28 - 29 Agustus 2021

31.

M. Firmansyah Sarosa, S.H.

Pekalongan

1031

28 - 29 Agustus 2021

32.

Agus Purwanto

Purbalingga

1032

28 - 29 Agustus 2021

33.

Sony Sulistyobudi

Semarang

1033

28 - 29 Agustus 2021

34.

Agnatius Perangin Angin, S. H.

Medan

1034

28 - 29 Agustus 2021

35.

Puasmi Asee Pamiarji

Ungaran

1035

28 - 29 Agustus 2021

36.

Wardah Nur Janah

Ungaran

1036

28 - 29 Agustus 2021